Sabtu, 27 Februari 2010

Perhatian : DOKUMEN / REKOD BERIKUT SEBAGAI PERSEDIAAN SEKOLAH.

1. AKTA PELAJARAN 1961
2. AKTA PENDIDIKAN 1996
3. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM SEMASA
4. PEKELILING GARIS PANDUAN KPM
5. SATU SET SUKATAN PELAJARAN BAGI SEMUA MATA PELAJARAN
6. SATU SET HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BAGI SEMUA MATAPELAJARAN.
7. ARAHAN PERBENDAHARAAN
8. RANCANGAN JANGKA PANJANG
9. RANCANGAN JANGKA PENDEK
10. FAIL PENCERAPAN PEMANTAUAN KURIKULUM
11. FAIL PENCERAPAN PEMANTAUAN KOKURIKULUM
12. FAIL PERKEMBANGAN STAF
13. FAIL MINIT MESYUARAT GURU
14. BUKU PANDUAN (SENARAI TUGAS) GURU
15. BUKU PANDUAN (SENARAI TUGAS) STAF SOKONGAN
16. JADUAL WAKTU INDUK
17. FAIL JAWATANKUASA KURIKULUM / AKADEMIK
18. FAIL SEMUA PANITIA MATA PELAJARAN
19. TAKWIM SEKOLAH
20. BUKU PERATURAN SEKOLAH
21. BUKU REKOD DISIPLIN MURID / PELAJAR
22. BUKU CATATAN BIMBINGAN & KAUNSELING (SEKOLAH MENENGAH SAHAJA)
23. BUKU REKOD GURU BESAR / PENGETUA
24. REKOD KEDATANGAN GURU
25. REKOD KEDATANGAN STAF SOKONGAN
26. FAIL PEMANTAUAN : PENTADBIRAN PEJABAT
27. REKOD PENGHANTARAN BUKU REKOD GURU
28. FAIL TINDAKAN TATATERTIB GURU
29. FAIL TINDAKAN TATATERTIB STAF SOKONGAN
30. FAIL SUMBANGAN GURU KEPADA MASYARAKAT
31. BUKU CATATAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH
32. FAIL PEPERIKSAAN DALAMAN (TERMASUK ANALISIS PEPERIKSAAN)
33. FAIL PEPERIKSAAN AWAM (TERMASUK ANALISIS PEPERIKSAAN)
34. FAIL PKBS (PENILAIAN KEMAJUAN BERASASKAN SEKOLAH)
35. BUKU KEDATANGAN MURID / PELAJAR
36. BUKU LAPORAN HARIAN GURU BERTUGAS
37. BUKU-BUKU STOK
38. FAIL KEWANGAN SEKOLAH
39. MANUAL PROSEDUR KERJA GURU BESAR / PENGETUA DAN GPK
40. MANUAL PROSEDUR KERJA STAF SOKONGAN


SENARAI SEMAK DOKUMEN / REKOD YANG PERLU SEBAGAI PERSEDIAAN SEKOLAH


1. AKTA PELAJARAN 1961
2. AKTA PENDIDIKAN 1996
3. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM SEMASA
4. PEKELILING GARIS PANDUAN KPM
5. SATU SET SUKATAN PELAJARAN BAGI SEMUA MATA PELAJARAN
6. SATU SET HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BAGI SEMUA MATA PELAJARAN
7. ARAHAN PERBENDAHARAAN
8. RANCANGAN JANGKA PANJANG
9. RANCANGAN JANGKA PENDEK
10. FAIL PENCERAPAN PEMANTAUAN KURIKULUM
11. FAIL PENCERAPAN PEMANTAUAN KOKURIKULUM
12. FAIL PERKEMBANGAN STAF
13. FAIL MINIT MESYUARAT GURU
14. BUKU PANDUAN (SENARAI TUGAS) GURU
15. BUKU PANDUAN (SENARAI TUGAS) STAF SOKONGAN
16. JADUAL WAKTU INDUK
17. FAIL JAWATANKUASA KURIKULUM / AKADEMIK
18. FAIL SEMUA PANITIA MATA PELAJARAN
19. TAKWIM SEKOLAH
20. BUKU PERATURAN SEKOLAH
21. BUKU REKOD DISIPLINMURID / PELAJAR
22. BUKU CATATAN BIMBINGAN & KAUNSELING (SEKOLAH MENENGAH SAHAJA)
23. BUKU REKOD GURU BESAR / PENGETUA
24. REKOD KEDATANGAN GURU
25. REKOD KEDATANGAN STAF SOKONGAN
26. FAIL PEMANTAUAN : PENTADBIRAN PEJABAT
27. REKOD PENGHANTARAN BUKU REKOD GURU
28. FAIL TINDAKAN TATATERTIB GURU
29. FAIL TINDAKAN TATATERTIB STAF SOKONGAN
30. FAIL SUMBANGAN GURU KEPADA MASYARAKAT
31. BUKU CATATANAKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH
32. FAIL PEPERIKSAAN DALAMAN (TERMASUK ANALISIS PEPERIKSAAN)
33. FAIL PEPERIKSAAN AWAM (TERMASUK ANALISIS PEPERIKSAAN)
34. FAIL PKBS (PENILAIAN KEMAJUAN BERASASKAN SEKOLAH)
35. BUKU KEDATANGAN MURID / PELAJAR
36. BUKU LAPORAN HARIAN GURU BERTUGAS
37. BUKU-BUKU STOK
38. FAIL KEWANGAN SEKOLAH
39. MANUAL PROSEDUR KERJA GURU BESAR / PENGETUA DAN GPK
40. MANUAL PROSEDUR KERJA STAF SOKONGAN